Zásady používania súborov cookie

Zásady používania súborov cookie spoločnosti Drevoprogres Plus s.r.o.

Tento dokument informuje používateľov o technológiách, ktoré spoločnosti Drevoprogres Plus pomáhajú dosiahnuť nižšie opísané účely. Takéto technológie umožňujú Vlastníkovi pristupovať a ukladať informácie (napríklad pomocou súboru cookie) alebo využívať zdroje (napríklad spustením skriptu) na zariadení Používateľa pri interakcii s Drevoprogres Plus.

Pre jednoduchosť sú všetky takéto technológie v tomto dokumente definované ako „Trackery“ – pokiaľ neexistuje dôvod na odlíšenie.
Napríklad, zatiaľ čo súbory cookie možno používať vo webových aj mobilných prehliadačoch, bolo by nepresné hovoriť o súboroch cookie v kontexte mobilných aplikácií, keďže ide o sledovač založený na prehliadači. Z tohto dôvodu sa v tomto dokumente používa pojem Cookies len tam, kde je špecificky určený na označenie konkrétneho typu Sledovača.

Niektoré účely, na ktoré sa sledovače používajú, si môžu vyžadovať aj súhlas používateľa. Kedykoľvek je udelený súhlas, môže byť kedykoľvek slobodne odvolaný podľa pokynov uvedených v tomto dokumente.

Drevoprogres Plus používa Sledovače, ktoré spravuje priamo Vlastník (tzv. Sledovače „prvej strany“) a Sledovače, ktoré umožňujú služby poskytované treťou stranou (tzv. Sledovače „tretej strany“). Ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, poskytovatelia tretích strán môžu pristupovať k nimi spravovaným nástrojom na sledovanie.
Doba platnosti a expirácie súborov cookie a iných podobných sledovačov sa môže líšiť v závislosti od životnosti nastavenej Vlastníkom alebo príslušným poskytovateľom. Platnosť niektorých z nich vyprší po ukončení relácie prehliadania Používateľa.
Okrem toho, čo je uvedené v popisoch v rámci každej z nižšie uvedených kategórií, môžu používatelia nájsť presnejšie a aktualizované informácie týkajúce sa špecifikácií životnosti, ako aj akékoľvek ďalšie relevantné informácie – ako napríklad prítomnosť iných sledovačov – v prepojených zásadách ochrany osobných údajov príslušných poskytovateľmi tretích strán alebo kontaktovaním Vlastníka.

Ak chcete nájsť viac informácií venovaných kalifornským spotrebiteľom a ich právam na ochranu osobných údajov, používatelia si môžu prečítať Zásady ochrany osobných údajov.

Činnosti nevyhnutne potrebné na prevádzku Drevoprogres Plus a poskytovanie Služby

Drevoprogres Plus uses so-called “technical” Cookies and other similar Trackers to carry out activities that are strictly necessary for the operation or delivery of the Service.

Sledovače prvej strany

Preferenčné súbory cookie (Drevoprogres Plus) Preferenčné cookies ukladajú užívateľské preferencie zistené na Drevoprogres Plus v lokálnej doméne, ako je napríklad ich časové pásmo a región.

Spracovávané osobné údaje: Sledovač.

Sledovače tretích strán

  • Optimalizácia a distribúcia návštevnosti

Tento typ služby umožňuje spoločnosti Drevoprogres Plus distribuovať svoj obsah pomocou serverov umiestnených v rôznych krajinách a optimalizovať ich výkon.
Ktoré osobné údaje sa spracúvajú, závisí od charakteristík a spôsobu implementácie týchto služieb. Ich funkciou je filtrovanie komunikácie medzi Drevoprogres Plus prehliadačom Používateľa.
Vzhľadom na rozšírenú distribúciu tohto systému je ťažké určiť miesta, kam sa prenáša obsah, ktorý môže obsahovať osobné údaje používateľa.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)
Cloudflare je služba optimalizácie a distribúcie návštevnosti poskytovaná spoločnosťou Cloudflare Inc.
Spôsob, akým je Cloudflare integrovaný, znamená, že filtruje všetku návštevnosť cez Drevoprogres Plus, t. j. komunikáciu medzi Drevoprogres Plus a prehliadačom Používateľa, pričom umožňuje aj zber analytických údajov z Drevoprogres Plus.
Spracovávané osobné údaje: Sledovač a rôzne typy údajov, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby.

Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Zásady ochrany osobných údajov.

  • Hosting a backend infraštruktúra

Účelom tohto typu služby je hosťovať údaje a súbory, ktoré umožňujú spustiť a distribuovať Drevoprogres PlusONA, ako aj poskytnúť hotovú infraštruktúru na spustenie špecifických funkcií alebo častí Drevoprogres Plus.

Niektoré služby z nižšie uvedených, ak nejaké existujú, môžu fungovať prostredníctvom geograficky distribuovaných serverov, čo sťažuje určenie skutočného miesta, kde sú osobné údaje uložené.

WebSupport
Websupport je hostingová služba poskytovaná spoločnosťou WebSupport s. r. o
Spracovávané osobné údaje: Sledovač, údaje o používaní a rôzne typy údajov, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby.

Miesto spracovania: Slovenska Republika — Zásady ochrany osobných údajov.

Ďalšie činnosti zahŕňajúce používanie sledovačov

Analytické

Drevoprogres Plus používa sledovače na meranie návštevnosti a analýzu správania používateľov s cieľom zlepšiť službu.

  • Meranie

Služby obsiahnuté v tejto časti umožňujú Vlastníkovi monitorovať a analyzovať návštevnosť webu a môžu byť použité na sledovanie správania Používateľa.

Google Analytics
Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google LLC alebo spoločnosťou Google Ireland Limited v závislosti od miesta, z ktorého sa do Drevoprogres Plus pristupuje (ďalej len „Google“). Google využíva zhromaždené údaje na sledovanie a skúmanie používania Drevoprogres Plus, na prípravu správ o svojich aktivitách a ich zdieľanie s inými službami Google.
Spoločnosť Google môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.
Spracovávané osobné údaje: Údaje o sledovaní a používaní.

Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Zásady ochrany osobných údajovOdhlásiť; Írsko – Zásady ochrany osobných údajov – Odhlásiť.

Trvanie uloženia:

AMP_TOKEN: 1 hodina
__utma: 2 roky
__utmb: 1 hodina
__utmc: trvanie relácie
__utmt: 1 hodina
__utmv: 2 roky
__utmz: 7 mesiacov
_ga: 2 roky
_gac*: 3 mesiace
_gat: 1 hodina
_gid: 1 deň

Štatistiky WordPress
WordPress Stats je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Automattic Inc. alebo spoločnosťou Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., v závislosti od miesta, z ktorého je Drevoprogres Plus prístupná.
Spracovávané osobné údaje: Údaje o sledovaní a používaní.

Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Zásady ochrany osobných údajov; Írsko – Zásady ochrany osobných údajov.

Trvanie uloženia:

tk_tc: trvanie relácie

Sledovanie konverzií Google Ads
Sledovanie konverzií Google Ads je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google LLC alebo spoločnosťou Google Ireland Limited v závislosti od miesta, z ktorého sa na web Drevoprogres Plus pristupuje a ktorá spája údaje z reklamnej siete Google Ads s akciami vykonávanými na webe Drevoprogres Plus.
Spracovávané osobné údaje: Údaje o sledovaní a používaní.

Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Zásady ochrany osobných údajov; Írsko – Zásady ochrany osobných údajov.

Trvanie uloženia:

IDE: 2 roky
test_cookie: 1 hodina

Zacielenie a reklama

Drevoprogres Plus používa sledovače na poskytovanie personalizovaného marketingového obsahu založeného na správaní používateľov a na prevádzkovanie, zobrazovanie a sledovanie reklám.

Niektoré z reklamných služieb využívaných vlastníkom sa riadia rámcom transparentnosti a súhlasu IAB, iniciatívou, ktorá uľahčuje zodpovedné postupy ochrany osobných údajov v celom odvetví digitálnej reklamy a poskytuje používateľom zvýšenú transparentnosť a kontrolu nad tým, ako sa ich údaje používajú na účely sledovania reklamy. Používatelia si môžu kedykoľvek prispôsobiť svoje reklamné preferencie prístupom na panel reklamných preferencií z oznámenia o súboroch cookie alebo cez príslušný odkaz na Drevoprogres Plus.

Drevoprogres Plus je zapojená do rámca transparentnosti a súhlasu IAB Europe a dodržiava jeho špecifikácie a zásady.

  • Reklama

Tento typ služby umožňuje využívať údaje používateľa na účely reklamnej komunikácie. Táto komunikácia sa na Drevoprogres Plus zobrazuje vo forme bannerov a iných reklám, prípadne na základe záujmov Užívateľa.
To neznamená, že všetky Osobné údaje sa používajú na tento účel. Informácie a podmienky používania sú uvedené nižšie.
Niektoré zo služieb uvedených nižšie môžu na identifikáciu používateľov používať nástroje na sledovanie alebo môžu používať techniku behaviorálneho opätovného zacielenia, t. j. zobrazovanie reklám prispôsobených záujmom a správaniu používateľa vrátane tých, ktoré sú zistené mimo Drevoprogres Plus. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušných služieb.
Služby tohto druhu zvyčajne ponúkajú možnosť odhlásiť sa z takéhoto sledovania. Okrem akejkoľvek funkcie odhlásenia, ktorú ponúka ktorákoľvek z nižšie uvedených služieb, sa používatelia môžu dozvedieť viac o tom, ako sa všeobecne odhlásiť zo záujmovo orientovanej reklamy, vo vyhradenej sekcii „Ako odhlásiť sa zo záujmovo orientovanej reklamy“ v tomto dokumente.

Správca reklám Google
Správca reklám Google je reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Google LLC alebo spoločnosťou Google Ireland Limited v závislosti od miesta, z ktorého je prístup k službe Drevoprogres Plus, a ktorá umožňuje Vlastníkovi spúšťať reklamné kampane v spojení s externými reklamnými sieťami, ktoré Vlastník, pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak. , nemá priamy vzťah s.
Ak chcete pochopiť, ako Google používa údaje, prečítajte si pravidlá pre partnerov spoločnosti Google.
Táto služba využíva súbor cookie „DoubleClick“, ktorý sleduje používanie služby Drevoprogres Plus a správanie používateľov týkajúce sa reklám, produktov a ponúkaných služieb. Používatelia sa môžu rozhodnúť zakázať všetky súbory cookie DoubleClick tak, že prejdú na: Nastavenia reklamy Google.
Spracovávané osobné údaje: Údaje o sledovaní a používaní.

Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Zásady ochrany osobných údajov; Írsko – Zásady ochrany osobných údajov.

Doba skladovania: do 2 rokov

Podobné publiká v službe Google Ads
Podobné publiká je služba zacielenia na reklamu a správanie, ktorú poskytuje Google LLC alebo Google Ireland Limited, v závislosti od miesta, z ktorého sa k Drevoprogres Plus pristupuje, a ktorá využíva údaje z Google Ads Remarketing na zobrazovanie reklám Používateľom s podobným správaním ako Používatelia, ktorí už na remarketingovom zozname, pretože v minulosti používali Drevoprogres Plus.
Na základe týchto údajov sa používateľom navrhnutým podobnými segmentmi publika služby Google Ads budú zobrazovať prispôsobené reklamy. Používatelia, ktorí nechcú byť zahrnutí do podobných segmentov publika, sa môžu odhlásiť a zakázať používanie nástrojov na sledovanie reklamy na stránke: Nastavenia reklám Google. Ak chcete pochopiť, ako Google používa údaje, prečítajte si pravidlá pre partnerov spoločnosti Google.
Spracovávané osobné údaje: Údaje o sledovaní a používaní.

Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Zásady ochrany osobných údajovOdhlásiť; Írsko – Zásady ochrany osobných údajovOdhlásiť.

Doba skladovania: do 2 rokov

Google AdSense
Google AdSense je reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Google LLC alebo spoločnosťou Google Ireland Limited v závislosti od miesta, z ktorého je prístup k službe Drevoprogres Plus. Táto služba využíva súbor cookie „DoubleClick“, ktorý sleduje používanie služby Drevoprogres Plus a správanie používateľov týkajúce sa reklám, produktov a ponúkaných služieb.
Používatelia sa môžu rozhodnúť zakázať všetky súbory cookie DoubleClick tak, že prejdú na: Nastavenia reklamy Google. Ak chcete pochopiť, ako Google používa údaje, prečítajte si pravidlá pre partnerov spoločnosti Google.
Spracovávané osobné údaje: Údaje o sledovaní a používaní.

Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Zásady ochrany osobných údajov – Odhlásiť; Írsko – Zásady ochrany osobných údajovOdhlásiť.

Doba skladovania: do 2 rokov

  • Zacielenie: Remarketing a behaviorálne zacielenie

Tento typ služby umožňuje spoločnosti Drevoprogres Plus a jej partnerom informovať, optimalizovať a poskytovať reklamu na základe používania Drevoprogres Plus v minulosti Používateľom.
Táto aktivita je uľahčená sledovaním údajov o používaní a používaním Sledovačov na zhromažďovanie informácií, ktoré sa potom prenášajú partnerom, ktorí riadia remarketing a aktivitu zacielenia na správanie.
Niektoré služby ponúkajú možnosť remarketingu na základe zoznamov e-mailových adries.
Okrem akejkoľvek funkcie odhlásenia poskytovanej ktoroukoľvek z nižšie uvedených služieb sa používatelia môžu odhlásiť návštevou stránky iniciatívy Network Advertising Initiative.

Používatelia sa tiež môžu odhlásiť z určitých reklamných funkcií prostredníctvom príslušných nastavení zariadenia, ako sú nastavenia reklamy na zariadení pre mobilné telefóny alebo nastavenia reklám vo všeobecnosti.

Google Ads Remarketing
Google Ads Remarketing je služba remarketingu a behaviorálneho zacielenia poskytovaná spoločnosťou Google LLC alebo spoločnosťou Google Ireland Limited v závislosti od miesta, z ktorého sa do Drevoprogres Plus pristupuje a ktorá spája aktivitu Drevoprogres Plus s reklamnou sieťou Google Ads a súborom cookie DoubleClick. Ak chcete pochopiť, ako Google používa údaje, prečítajte si pravidlá pre partnerov spoločnosti Google. Používatelia sa môžu odhlásiť z používania Sledovačov na prispôsobenie reklám návštevou Nastavenia reklám Google.
Spracovávané osobné údaje: Údaje o sledovaní a používaní.

Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Zásady ochrany osobných údajovOdhlásiť; Írsko – Zásady ochrany osobných údajov – Odhlásiť.

Doba skladovania: do 2 rokov

Ako spravovať preferencie a poskytnúť alebo odvolať súhlas

Existujú rôzne spôsoby, ako spravovať preferencie súvisiace so službou Tracker a prípadne poskytnúť a odvolať súhlas:

Používatelia môžu spravovať predvoľby týkajúce sa Sledovačov priamo z nastavení vlastného zariadenia, napríklad tak, že zabránia používaniu alebo ukladaniu Sledovačov.

Okrem toho, kedykoľvek je používanie Sledovačov založené na súhlase, Používatelia môžu poskytnúť alebo odvolať takýto súhlas nastavením svojich preferencií v rámci oznámenia o súboroch cookie alebo príslušnou aktualizáciou týchto preferencií prostredníctvom príslušného widgetu preferencií súhlasu, ak je k dispozícii.

Prostredníctvom príslušných funkcií prehliadača alebo zariadenia je tiež možné vymazať predtým uložené sledovače, vrátane tých, ktoré sa používajú na zapamätanie počiatočného súhlasu používateľa.

Ostatné sledovače v lokálnej pamäti prehliadača možno vymazať vymazaním histórie prehliadania.

Pokiaľ ide o akékoľvek sledovače tretích strán, používatelia môžu spravovať svoje preferencie a odvolať svoj súhlas prostredníctvom súvisiaceho odkazu na zrušenie (ak je k dispozícii), pomocou prostriedkov uvedených v zásadách ochrany osobných údajov tretej strany alebo kontaktovaním tretej strany.

Vyhľadanie nastavení sledovania

Používatelia môžu napríklad informácie o tom, ako spravovať súbory cookie v najpoužívanejších prehliadačoch, nájsť na nasledujúcich adresách:

Používatelia môžu tiež spravovať určité kategórie Sledovačov používaných v mobilných aplikáciách tak, že sa odhlásia prostredníctvom príslušných nastavení zariadenia, ako sú nastavenia reklamy zariadenia pre mobilné zariadenia alebo nastavenia sledovania vo všeobecnosti (Používatelia môžu otvoriť nastavenia zariadenia a vyhľadať príslušné nastavenie).

Ako sa odhlásiť z inzercie orientovanej na záujmy

Bez ohľadu na vyššie uvedené môžu Používatelia postupovať podľa pokynov poskytnutých spoločnosťami YourOnlineChoices (EÚ), Network Advertising Initiative (USA) a Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonsko) alebo inými podobnými službami. Takéto iniciatívy umožňujú používateľom vybrať si preferencie sledovania pre väčšinu reklamných nástrojov. Vlastník preto odporúča, aby Používatelia okrem informácií uvedených v tomto dokumente využívali aj tieto zdroje.

Digital Advertising Alliance ponúka aplikáciu s názvom AppChoices, ktorá pomáha používateľom kontrolovať záujmovo orientovanú reklamu v mobilných aplikáciách.

Vlastník a správca údajov

Obchodné meno: DREVOPROGRES PLUS s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 819/80,019 01 Ilava, Slovenská republika

IČO: 44 278 829
DIČ: 2022655613
IČ DPH: SK2022655613
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.
20466

Kontaktný e-mail majiteľa: [email protected]

Keďže používanie Sledovačov tretích strán prostredníctvom Drevoprogres Plus nemôže byť plne kontrolované Vlastníkom, akékoľvek špecifické odkazy na Sledovače tretích strán treba považovať za orientačné. Aby ste získali úplné informácie, prosíme používateľov, aby si prečítali zásady ochrany osobných údajov príslušných služieb tretích strán uvedených v tomto dokumente.

Vzhľadom na objektívnu zložitosť technológií sledovania sa používateľom odporúča, aby kontaktovali Vlastníka, ak chcú získať ďalšie informácie o používaní takýchto technológií spoločnosťou Drevoprogres Plus.

Definície a právne odkazy

Osobné údaje (alebo údaje)
Akékoľvek informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v spojení s inými informáciami – vrátane rodného čísla – umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.

Údaje o používaní
Informácie zbierané automaticky prostredníctvom Drevoprogres Plus (alebo služieb tretích strán využívaných vo Drevoprogres Plus), ktoré môžu zahŕňať: IP adresy alebo názvy domén počítačov využívaných používateľmi, ktorí používajú Drevoprogres Plus, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas žiadosť, spôsob použitý na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru prijatého ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede servera (úspešný výsledok, chyba atď.), krajina pôvodu, vlastnosti prehliadač a operačný systém používaný Používateľom, rôzne časové údaje za návštevu (napr. čas strávený na každej stránke v rámci Aplikácie) a podrobnosti o ceste v rámci Aplikácie s osobitným odkazom na poradie navštívených stránok, a ďalšie parametre o operačnom systéme zariadenia a/alebo IT prostredí Používateľa.

Používateľ
Osoba používajúca Drevoprogres Plus, ktorá, pokiaľ nie je uvedené inak, sa zhoduje s Dotknutou osobou.

Subjekt údajov
Fyzická osoba, ktorej sa Osobné údaje týkajú.

Spracovateľ údajov (alebo správca údajov)
Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ údajov (alebo vlastník)
Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania Osobných údajov vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania Drevoprogres Plus. Prevádzkovateľom údajov, pokiaľ nie je uvedené inak, je Vlastník Drevoprogres Plus.

Drevoprogres Plus (alebo táto aplikácia)
Prostriedky, ktorými sa zhromažďujú a spracúvajú Osobné údaje Používateľa.

Servis
Služba poskytovaná spoločnosťou Drevoprogres Plus, ako je popísaná v príslušných podmienkach (ak sú dostupné) a na tejto stránke/aplikácii.

Európska únia (alebo EÚ)
Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy na Európsku úniu v tomto dokumente zahŕňajú všetky súčasné členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Cookie
Súbory cookie sú sledovače pozostávajúce z malých súborov údajov uložených v prehliadači Používateľa.

Sledovač
Sledovač označuje akúkoľvek technológiu – napríklad súbory cookie, jedinečné identifikátory, webové majáky, vložené skripty, elektronické značky a odtlačky prstov – ktorá umožňuje sledovanie používateľov, napríklad prístupom k informáciám alebo ich ukladaním na zariadení používateľa.

Právne informácie
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo pripravené na základe ustanovení viacerých právnych predpisov vrátane čl. 13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne spoločnosti Drevoprogres Plus, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.

Posledná aktualizácia: 16.06.2022