Právne Zásady Stránky

Vylúčenie zodpovednosti

Zrieknutie sa zodpovednosti týkajúcej sa webovej stránky
Informácie poskytované spoločnosťou Drevoprogres Plus s.r.o. („my“, „nás“ alebo „náš“ ) na https://drevoprogresplus.sk („stránka“) slúžia len na všeobecné informačné účely. Všetky informácie na stránke sú poskytované v dobrej viere, avšak neposkytujeme žiadne vyjadrenie ani záruku akéhokoľvek druhu, výslovnú alebo implicitnú, týkajúcu sa presnosti, primeranosti, platnosti, spoľahlivosti, dostupnosti alebo úplnosti akýchkoľvek informácií na stránke.

ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEMÁME VOČI VÁM ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO ŠKODU AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNÚCA V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA STRÁNKY ALEBO SPÔSOBENIA SA NA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ NA STRÁNKE. VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNKY A AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE NA STRÁNKE JE VAŠE SPOĽAHNUTIE SA VÝHRADNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO.

VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ

Chcete zverejniť jednu z našich fotografií? Stačí nás kontaktovať a vypracujeme licenciu.

Vyhlásenie pridružených spoločností

Stránka môže obsahovať odkazy na pridružené webové stránky a my dostávame pridruženú províziu za akékoľvek nákupy, ktoré uskutočníte na pridruženej webovej lokalite pomocou takýchto odkazov. Medzi našich pridružených spoločností patria:

N/A

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Stránka môže obsahovať posudky používateľov našich produktov a/alebo služieb. Tieto posudky odrážajú skutočné skúsenosti a názory takýchto používateľov. Skúsenosti sú však pre týchto konkrétnych používateľov osobné a nemusia nevyhnutne predstavovať všetkých používateľov našich produktov a/alebo služieb. Netvrdíme a nemali by ste predpokladať, že všetci používatelia budú mať rovnaké skúsenosti. VAŠE INDIVIDUÁLNE VÝSLEDKY SA MÔŽU LÍŠIŤ.

Posudky na stránke sa predkladajú v rôznych formách, ako je text, zvuk a/alebo video, a pred ich zverejnením ich kontrolujeme. Posudky sú upravené pre stručnosť a gramatiku.

Názory a názory obsiahnuté v posudkoch patria výlučne jednotlivým používateľom a neodrážajú naše názory a názory. Nie sme pridružení k používateľom, ktorí poskytujú posudky, a používatelia nie sú za svoje posudky platení ani inak kompenzovaní.

Autorská licencia/sublicencia

Ak je Produkt výsledkom tvorivej duševnej činnosti Vlastníka alebo niektorého z jeho zamestnancov, agentov, dodávateľov alebo partnerov (dielo chránené autorským právom), Používateľovi Vlastník udeľuje licenciu alebo prípadne sublicenciu bez územnej obmedzenie a na čas a rozsah potrebný na dosiahnutie Zmluvy a Užívateľ akceptuje takúto licenciu alebo sublicenciu.

Pravidlá povolení

Zásady povolení – Obsahuje informácie týkajúce sa povolenia na používanie, zdieľanie, vizuálne znázornenie produktov a ďalšie.

Odkaz na webovú stránku Drevoprogresplus.sk :

Ak chcete zo svojej webovej lokality odkazovať na webovú stránku Drevoprogresplus alebo odkazovať na webovú adresu Drevoprogresplus, musíte dodržiavať tieto podmienky a obmedzenia. Odkazy na Drevoprogresplus, jej produkty a služby musia byť uvedené ako obyčajný text s príslušným znením, ako napríklad „Kliknutím sem získate ďalšie informácie o Drevoprogresplus.“ Bez písomného povolenia od oprávneného riaditeľa alebo viceprezidenta Drevoprogresplus nie je povolené žiadne použitie loga, grafických prvkov alebo obchodného oblečenia Drevoprogresplus. Ďalej je prísne zakázané: replikácia obsahu na lokalite (stránkach) Drevoprogresplus; prezentácia zavádzajúcich alebo nepravdivých informácií o produktoch alebo službách Drevoprogresplus; naznačovanie, že Drevoprogresplus podporuje alebo sponzoruje vás, vaše produkty alebo služby; a odkazovanie na vašu stránku, kde vaša stránka obsahuje materiály, ktoré porušujú zákony alebo obsahujú obsah, ktorý by sa dal vykladať ako obscénny, hanlivý, hanlivý alebo inak nevhodný. Drevoprogresplus si vyhradzuje právo kedykoľvek požadovať odstránenie odkazu. Musíte súhlasiť s odstránením odkazu ihneď po prijatí žiadosti Drevoprogresplus. Ak vaše použitie spĺňa vyššie uvedené kritériá prepojenia, nevyžaduje sa žiadne písomné povolenie.

Infografika:

Ak chcete použiť infografiku zo stránky Drevoprogresplus, uveďte kontext použitia a odošlite žiadosť o posúdenie na oficiálnu e-mailovú adresu.

Žiadosti o povolenie:

Ak sa vyžaduje písomné povolenie, uveďte kontext pre navrhované použitie materiálov chránených autorskými právami Drevoprogresplus. Na spracovanie vašej žiadosti počkajte minimálne dva (2) týždne. Ak si nie ste istí, či je potrebné povolenie, obráťte sa na kvalifikovaného právnika.
Upozorňujeme, že Drevoprogresplus si vyhradzuje právo zmeniť tieto zásady kedykoľvek bez upozornenia.

Produkty, služby, webový obsah a súvisiace materiály Drevoprogresplus (spoločne „Ponuky“) sú vlastníctvom Drevoprogresplus a/alebo jej poskytovateľov licencií a všetky práva na takéto Ponuky si vyhradzuje Drevoprogresplus a/alebo jej poskytovatelia licencií.

Vyhlásenie o prístupnosti ( 'Accessibility' )

Robíme všetko pre to, aby sme zlepšili dostupnosť stránok
Pravidelne kontrolujeme, či na našej webovej lokalite nie sú možné problémy s dostupnosťou.

Naším cieľom je splniť usmernenia WCAG 2.1 AA vytvorené W3C.
Ak máte problémy s používaním tejto lokality, ak máte súvisiacu otázku alebo ak narazíte na problém s prístupnosťou, kontaktujte nás s popisom problému, aby sme ho mohli ihneď vyriešiť!

Neváhajte a pošlite nám správu

Ďalšie informácie

Zásady ochrany osobných údajov – V spoločnosti Drevoprogres Plus s.r.o. („Drevoprogresplus“), sme hrdí na náš záväzok chrániť vaše súkromie. Chceme, aby ste vedeli, ako budeme zhromažďovať, používať a zverejňovať osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Pozrite si Zásady ochrany osobných údajov Drevoprogresplus
Podmienky služby – pre Drevoprogresplus – N/A
Zásady používania súborov cookie – stránka Drevoprogresplus – kliknite sem

Informácie o autorských právach
Produkty, služby, webový obsah a súvisiace materiály Drevoprogresplus (spoločne „Ponuky“) sú vlastníctvom spoločnosti Drevoprogresplus a/alebo jej poskytovateľov licencií a všetky práva v takýchto Ponukách si vyhradzuje spoločnosť Drevoprogresplus a/alebo jej poskytovatelia licencií.

Posledná aktualizácia: 4.apr.2022